Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reparatiewerkzaamheden, hierna te noemen “de reparateur”, verricht door PhoneFixing.

2. De reparateur heeft geen winkel locatie en voert werkzaamheden uitsluitend op locatie uit. De reparateur is werkzaam onder BTW Nummer ….. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer …..

3. De door de reparateur te verlenen diensten zijn aangegeven op de volgende website: PhoneFixing.nl

4. Bij een opdracht tot reparatie worden de werkzaamheden uitgevoerd zoals aangegeven op een door de klant aangemeld reparatie formulier. Alleen de aangegeven reparatie wordt uitgevoerd.

5. Indien blijkt dat een toestel niet te repareren is wordt de klant daarvan in kennis gesteld. De klant zal geen kosten hoeven te betalen voor het bezoek van de reparateur.

6. Indien de klant zelf geen defect aangeeft, kan worden overeengekomen dat de reparateur eerst onderzoek doet naar de oorzaak, tegen betaling van €35,- aan onderzoekkosten. Na het onderzoek wordt de klant in kennis gesteld wat er defect is aan het toestel en wordt er samen met de klant overlegd of en wat er gerepareerd dient te worden en wat de kosten hiervan zijn.

7. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie blijkt dat er in het toestel waterschade voorkomt zonder dat de klant dit van te voren heeft gemeld, zal de reparateur de overeengekomen reparatie afbreken.

8. Indien de reparateur tijdens een reparatie een defect in het toestel veroorzaakt, zal hij zorgen dat het defect kosteloos wordt gerepareerd.

9. De klant dient zich bewust te zijn dat door reparateur uitgevoerde reparaties fabrieksgaranties kunnen vervallen.

10. Op alle reparaties en daarbij gebruikte onderdelen geldt een garantietermijn van 6 maanden vanaf de datum van reparatie. Deze garantie geldt echter niet wanneer de reparatie nodig is wegens enige vorm van water- en of oxidatieschade. Valschade is ook uitgesloten van garantie. Een verleende garantie vervalt voorts wanneer de klant of een derde na de uitgevoerde reparatie zelf reparaties uitvoert.

11. Indien de klant na reparatie defecten aan het toestel bemerkt, die het gevolg zijn van de uitgevoerde reparatie, dan dient de klant de reparateur hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen. Na deze termijn zal de reparateur geen aansprakelijkheid meer erkennen als gevolgschade van uitgevoerde reparatie.

12. Afrekenen van een reparatie kan contant of via pin.

13. De reparateur is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data op een toestel of tablet. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen hiervan middels een back-up.

14. De reparateur werkt in een straal van 20 km vanaf Amstenrade en hierin worden geen extra voorrijkosten berekend. Woont u verder dan 20 km? Dan rekenen wij €0,35 cent per kilometer (enkele reis).